Take a fresh look at your lifestyle.

Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Tarihleri Açıklandı!

0 986

Engelli öğretmen atamaları için başvuru işlemleri 3-7 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacak. Atama işlemlerinin 11 Şubat’ta gerçekleşeceği öğrenildi. 2016-2018 yıllarında gerçekleşen EKPSS’ye katılan adaylar arasından Engelli Öğretmen ataması yapılacak. MEB’in resmi sayfasından yapılan bilgilendirmede başvuru kılavuzuna MEB sayfasından erişim sağlanabileceğine yer verilirken başvuru şartları şu şekilde oldu:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

2) Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)

3) 2016 veya 2018 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından [EKPSS (Lisans Düzeyi)] 50 ve daha üzeri puan almış olmak, (Her iki sınava giren adaylar açısından daha yüksek olan EKPSS sonucuna göre işlem yapılacaktır.)

4) Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,

5) Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6) Atama işlemi Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararında “Bakanlık ve Yüksek öğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Orta öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlama şartına bağlı olanlar bakımından Orta öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,

7) Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8) Öğretmenliğe daha önce atandığı halde görevine başlamamış olanlar bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

9) Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, şartları aranacaktır.

10) Halen Bakanlığımız veya diğer kamu kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır.

11) 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar bu duyuru kapsamında yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı ile başvuru yapamayacaktır.

Miraç DURSUN

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.